Een middelgrote professionele organisatie met een publieke verantwoordelijkheid in de zorg, staat voor belangrijke strategische keuzes. Besloten wordt een viertal scenario’s te ontwikkelen. Deze scenario’s worden binnen de organisatie en met de Raad van Toezicht besproken en uitgewerkt tot verdienmodellen met behulp van het Business Model Canvas. Op basis van de discussies en de uitwerkingen van de workshops wordt door de adviseurs een strategisch advies opgeleverd. Consequenties op het gebied van organisatie, financiering, competenties en samenwerking. De directeur pakt de strategische draad op en schakelt Putman Cramer Consult bij voor de volgende fase: de dialoog met de stakeholders en het uitwerken van het nieuwe businessmodel.