Een start up op het gebied van Archeologisch onderzoek wordt gedurende de eerste jaren afwisselend inhoudelijk en coachend begeleid. Business Plan als eerste; de basis voor de startfinanciering. Vervolgens periodieke ondersteuning op het gebied van commercie, communicatie, financiering, samenwerking, projectmanagement en personeelsbeleid. Opstellen formats voor functioneringsgesprekken, projectrapportages etc. Ondersteunen bedrijfscommunicatie.