Een middelgrote organisatie uit de wereld van de facilitaire dienstverlening staat voor een reorganisatie. De adviseurs geven aan dat het wenselijk is allereerst helderheid te scheppen betreffende (de samenhang tussen) de werkprocessen. Op basis van de nieuwe procesinrichting worden taken over de bedrijfsonderdelen en functies opnieuw verdeeld. De herziene en nieuwe functies vormen de basis voor de toekomstige management structuur.