Een grote semi-publieke organisatie wil het contact met de stakeholders stroomlijnen. De nieuwe organisatiestructuur is een gegeven. Het werkend krijgen van de functie Relatiebeheer is de opdracht aan Putman Cramer Consult. Het principe van ‘outside-in’ denken lijkt vanzelfsprekend maar vergt aandacht op het gebied van herinrichten van processen, inhoud geven aan nieuwe functies en stapsgewijs oefenen en leren in de praktijk; zowel individueel als met aangrenzende onderdelen in bedrijfsbrede processen.

Op basis van getoonde energie en levende vragen uit de praktijk worden initiatieven gestart in geselecteerde deelgebieden, zoals management-rapportage, procesinzicht, communicatie over de nieuwe structuur, samenwerking tussen bedrijfsonderdelen etc. Nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld en – eerst als pilot – uitgezet binnen de organisatie. Samenwerking wordt op alle niveaus gefaciliteerd. Door middel van roadshows en workshops worden aangrenzende functies betrokken. De resultaten worden uitgeschreven en zorgvuldig overgedragen aan de nieuwe directeur.