Mijn leven lang ben ik geïntrigeerd door trends, die zich aandienen en ontvouwen. Achteraf gezien is het gemakkelijk om trends te noemen. Zoals toen de grand café’s in aantocht kwamen, toen internet aan kwam stormen (ik herinner me nog het moment dat ik hierover van collega P. hoorde), de tablet, de elektrische fiets en serious gaming. Vertaalsystemen hebben niet de snelheid van ontwikkeling doorgemaakt, die ik verwacht had. Ook het verzet tegen de kapitalistische uitwassen, op de Occupy beweging na, is minder doortastend dan ik verwachtte.

Op dit moment verwacht ik in Nederland een verdere doorbraak van de alternatieve geneeswijzen, nieuwe leefvormen van ouderen, kleinschaliger (zwermachtig) organiseren, organisch eten en autodelen. Ook de zonnepanelen zullen volgens mij massaal doorbreken terwijl de bezetting van het wegennet weleens zou kunnen gaan teruglopen. De middenstand zal – wat de fysieke distributie betreft – steeds meer worden overgenomen door 2e en 3e generatie immigranten en daarmee het handelsimago van Nederland helpen versterken. Op het digitale vlak zal Nederland vooral een ontwikkeling doormaken op het gebied van design, creativiteit en spellen. Innovatie op andere terreinen zal door onvoldoende financiering niet echt doorbreken. Daar zijn we te voorzichtig en ambtelijk voor.