“Hoe krijg ik grip op een ingewikkeld vraagstuk en kom ik op de juiste manier in beweging?”

Voorbeeld werkvormen:

  • Activiteitenanalyse: wat is de essentie van het werk?
  • Modelleren: hoe hangen deze activiteiten op hoofdlijnen samen?
  • Herinrichten: welke taken zijn misbaar? Welke zijn te combineren? Welke ontbreken?
  • Functie gebouw: processen afbeelden op functies.

 

 

 

“Hoe verbind ik onze individuele en gecombineerde kracht met het beoogde doel?”

Voorbeeld werkvormen:

  • SWOT analyse
  • Kerncompetenties
  • Management Drives
  • Business Model You©
  • Team-Prototyping
  • Intervisie